Synchro

Home / Synchro
Syncro Plus 17 ultrachrome inkjet on aluminum 44 x 44 in. 2016

Synchro Plus 17 ultrachrome inkjet on aluminum 44 x 44 in. 2016

Syncro Plus 17 [detail] copy

Synchro Plus 17 [detail] copy

Synchro Minus10 44 x 44 inkjet on aluminum 2016

Synchro Minus10 44 x 44 inkjet on aluminum 2016

Synchro Minus 10 [detail]

Synchro Minus 10 [detail]

Synchro Minus 3 ultrachrome inkjet on aluminum 42 x 61 in 2016

Synchro Minus 3 ultrachrome inkjet on aluminum 42 x 61 in 2016

Synchro Minus 3 [detail]

Synchro Minus 3 [detail]

Synchro Minus 2 ultrachrome inkjet on aluminum 44 x 44 in 2016

Synchro Minus 2 ultrachrome inkjet on aluminum 44 x 44 in 2016

Synchro Minus 2 [detail]

Synchro Minus 2 [detail]

Syncro_X_U ultrachrome inkjet on aluminum 43 x 43 in. 2016

Synchro_X_U ultrachrome inkjet on aluminum 43 x 43 in. 2016

Syncro_X_U detail view

Synchro_X_U detail view

inkjet, abstraction, powerup

Synchro_X_shine ultrachrome inkjet on aluminum 43 x 43 in. 2016

Colliodal_A ultrachrome inkjet on aluminum 43 x 43 in. 2016

Colliodal_A ultrachrome inkjet on aluminum 43 x 43 in. 2016

Colloidal_K_2b ultrachrome inkjet on aluminum 43 x 43 in. 2016

Colloidal_K_2b ultrachrome inkjet on aluminum 43 x 43 in. 2016